Aktuality

10. červen 2022, 15:31

Získali jsme osvědčení profesní kvalifikace Servisní mechanik "malých" chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel 23-054-H.

9. červen 2022, 10:24

Získali jsme certifikáty na montáže tepelných čerpadel a získání dotací 26-074-M. Provádíme také dodávku a instalaci fotovoltaiky FVE.

9. červen 2022, 10:23

Naši činnost jsme rozšířili na dodávky a montáže chlaďařských zařízení - tepelná čerpadla, klimatizace, chlazení.

9. červen 2022, 10:23

Jsme certifikovaná firma kategorie I pro nakládání s chladivy ("freony") - regulované látky, F-plyny.