Chlazení

Chlazení

Návrhy, dodávky, montáže, servis a rekonstrukce chlazení pro nás nejsou žádný problém. Postaráme se o strojovny, zdroje, rozvody, izolace, závěsné systémy. Zajišťujeme výpočet a návrh vhodné technologie na klíč.

Cenovou nabídku vám vypracujeme zdarma, stačí nás kontaktovat.

Zákazníkům navrhujeme pouze zařízení, které je energeticky úsporné a kvalitní, garantujeme spolehlivý provoz, dlouhou životnost a nízké provozní náklady.


Chladící technologie rozlišujeme například na:

Vzduchem chlazené chladící zařízení

Jedná se o zařízení, určené pro ochlazování vody nebo směsi vody a glykolu vzduchem. Provoz jednotky je založen na stlačování, kondenzaci par a následném odpařování.

Vodou chlazené chladící zařízení

Jde o jednotky, které pracují na obdobném principu jako předešlé, jen místo vzduchu využívají vodu.

Odpařovací kondenzátory

Pracují na takovém principu, že na trubky tepelného výměníku, kterými proudí plyn, je rozstřikována voda. Díky ventilátoru proudí trubkovnicí vzduch a dochází k odparu malé části vody, díky které se plyn v trubkovnici ochlazuje a kondenzuje.

S uzavřeným okruhem

U téhle technologie nedochází ke styku chladicí vody s okolním prostředím, proto uzavřený chladící okruh. Chladicí voda proudí trubkovým výměníkem, na který je rozstřikována externí čerpaná voda. Stejně jako u odpařovacích kondenzátorů proudí jednotkou vzduch, jehož množství je řízeno na základě požadované teploty chladicí vody.

V dnešní době člověk stráví více a více času ve vnitřních prostorech budov, proto se snažíme co nejlépe zajistit tepelné podmínky a s nimi spjatý přísun čerstvého vzduchu.


Dále můžeme rozdělit soustavy chlazení podle pracovní tekutiny:

Vodní – pracovní látkou je kapalina bez probíhající skupenské změny,  chladicí voda – pracovní teploty od 4 °C do cca 18 °C, směs vody a nemrznoucí látky - pro t < 0 °C.

Chladivové – pracovní látkou je kapalina s nízkou teplotou vypařování, při provozu systému probíhá k cílené změně skupenství z kapaliny na páru a zpět.

Vzduchotechnika a klimatizace jsou obvykle posledním prvkem v řetězci chlazení s přímým účinkem na prostředí.


Legislativa

Určující je nařízení komise 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech (od 1. 1. 2015).

Zákon č. 89/2017 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech. Fluorované skleníkové plyny (F-plyny) postupný útlum a náhrada jinými chladivy. Cíl je v roce 2030 dosáhnout úrovně 21 % proti průměru výrobků uvedených na trh v letech 2009-12. Od 2015 do 2025 nastaven systém kvót na dovoz zařízení s jednotlivými F-plyny, jejich postupných zákazů až po zákaz servisu těchto zařízení.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku